• Cơ quan quản lý: Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm và thủy sản tỉnh Hậu Giang
  • Số 5, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 5, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
  • Phone : 0293.3877.400
  • Hotline : 0293.3877.300

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN